Skip to Content

Dobývání hluboko pod zemí. Kde bude umístěný vstupní portál a jak bude vypadat?

16/10/2023
Dobývání hluboko pod zemí. Kde bude umístěný vstupní portál a jak bude vypadat?

Vlastní ložisko lithia na Cínovci je unikátní z mineralogického pohledu, kdy nositelem lithia je magnetická lithná slída zvaná cinvaldit. Získávání lithia bude použitou technologií zcela odlišné od uhelných dolů, které se nacházejí v Ústeckém kraji. Lithium se získává hlubinnou těžbou, veškeré práce bude probíhat několik set metrů pod povrchem. Díky této technologii tak těžba nenarušuje krajinu a je ohleduplná k okolí. Na povrchu bude umístěný pouze vstupní portál, odkud povedou chodby až k ložisku a vyústění větracího systému.

Portál se bude nacházet přibližně šest kilometrů na sever od Dubí. Vstupní portál na Sedmihůrkách bude mít plochu necelých 23 hektarů, bude umístěn mimo zastavěné území a je navržený tak, aby byl zásah do krajiny minimální. Umístěný bude ve svahu a pod horizontem, neměl by tak být vůbec vidět z Dubí, z Cínovce ani z žádné jiné obydlení oblasti.

Jak bude portál vypadat? Na povrchu bude kromě dvojice úpadních štol k ložisku lithia umístěno pouze několik budov, kde se budou nacházet například skladové prostory, dispečink výroby, objekt údržby důlních strojů, trafostanice, nakládací stanice dopravního systému, nádrž důlních vod, čistící stanice důlních a splaškových vod či sociální zázemí pro zaměstnance. Hlavní přístupovou cestou k portálu bude rekonstruovaná „sedmihůrská“ cesta napojená na silnici I/8.

Z areálu portálu se bude vstupovat do samotného dolu. Dvojice chodeb povede k samotnému ložisku v hloubce 150 až 450 metrů pod povrchem. Jelikož se bude těžit v takové hloubce, nebude mít dolování žádný vliv na povrchovou vodu na Cínovci ani v okolí. V areálu portálu se bude využívat pouze ekologická technika, kterou budou pohánět elektrické baterie.

Nepředpokládáme hlukovou zátěž s dopadem na obyvatelstvo, protože činnosti, které by na povrchu mohly způsobovat hluk, budou umístěny pod povrchem. Hluboko pod zemí se tak bude třeba drtit získaná ruda na jemnější frakci (cca 70 mm), která se poté již bude přepravovat ke zpracování do zpracovatelského závodu.

Využívat se bude těžební metoda zvaná komorování, což je tradiční a ověřený postup. Vydobyté komory se následně vyplní speciálním materiálem (zakládkou). Komorování s využitím zakládky je metodou ohleduplnou vůči okolí, protože zajišťuje stabilitu celého masivu, nehrozí tak otřesy. Jako zakládka bude sloužit část získané rudy, od které se ve zpracovatelském procesu oddělí lithium.

Aby byl závod co nejohleduplnější k životnímu prostředí i obyvatelům bydlícím v okolí, nebude se ruda za žádných okolností vozit nákladními auty. Pro její přepravu z portálu připravujeme moderní způsob dopravy lanovkou nebo visutým pásovým dopravníkem do údolí. Pro zaměstnance, kteří zde budou pracovat, plánujeme svozové autobusy, podobně jako to dělají jiné velké firmy v České republice.

Celý záměr bude každopádně procházet dalšími desítkami povolovacích řízení, mimo jiné i důkladným a detailním procesem EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), který stanoví, jak má být projekt realizován, aby byl vliv na životní prostředí naprosto minimální.