Skip to Content

O Cínovci

Není to poprvé, co cenná ruda z Cínovce poputuje na povrch. Naopak, získávání kovů má v této lokalitě dlouhou historii a tradici. Po staletí bylo součástí obživy obyvatel Krušnohoří. Cínovec byl původně hornickou osadou, a právě těžba rud mu dala mimořádný význam. Koneckonců ze slova „cín“ pochází i název samotné obce. Hornická činnost na Cínovci započala již ve středověku.

Zprvu se jednalo o rýžování minerálů cínu a wolframu (kasiteritu a wolframitu) v potocích, později šlo o rubání křemenných žil, které vycházely na povrch v oblasti při hranicích s Německem.

Získávání kovů na české straně se urychlilo ve válečné době a trvalo až do roku 1991. Těžební činnost na české straně Cínovce probíhala z lokality tzv. Starého závodu, kde se těžilo zhruba 8 křemenných žil bohatých na cín a wolfram. Hornická tradice se stala i důležitým impulsem pro turistický ruch v regionu. V Ústeckém kraji a celé oblasti Krušných hor a jeho okolí se nachází celá řada muzeí nebo zpřístupněných bývalých štol.

Jedna z největších se nachází na německé straně, jde o prohlídkový důl Zinnwald. Přístupné jsou dva kilometry štol, prohlídka zde trvá asi 1,5 hodiny a jde o oblíbenou místní atrakci.

V české části Krušných hor mohou zájemci o poznatky z oblasti těžby navštívit například Krupku, kde se nachází muzeum a štola Starý Martin. Další štolu mohou turisté navštívit v Mikulově u Teplic. Mezi další cíle turistického ruchu patří Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě – Kopistech, kde je expozice důlního dobývání, expozice záchranářství, vybudována je zde také 300 metrů dlouhá štola. Zajímavé jsou pro návštěvníky také významné štoly v okolí Jáchymova, například Johannes a Mauritius.

Právě díky takovýmto významným hornickým památkám, které již od nepaměti formují místní krajinu a daly tak vzniknout jedinečné podobě Krušných hor, byl v roce 2019 celý hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Rádi bychom do této oblasti opět navrátili hornickou činnost, přičemž chceme přistupovat k tomuto odkazu s veškerým respektem a podporovat turistický ruch zaměřený na zdejší oblast. Cílem průmyslové turistiky se může stát i výroba samotného lithia. ČEZ počítá s vybudováním infocentra přímo na Cínovci a s možností komentovaných prohlídek závodu pro návštěvníky.

Fotografie: © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Schulz, Paul