Skip to Content

Lithium park zvýší atraktivitu Ústeckého kraje, naváže na energetickou tradici

14/08/2023
Lithium park zvýší atraktivitu Ústeckého kraje, naváže na energetickou tradici

Projekt získávání a zpracování lithia v Ústeckém kraji představuje jednu ze zásadních aktivit směřujících ke zvýšení ekonomické atraktivity regionu. Lithium je strategickou surovinou pro Ústecký kraj i Českou republiku, pomůže zajistit energetickou bezpečnost, uhájit pozici ČR v dodavatelských řetězcích i zachovat pracovní místa. Nejdůležitější součástí regionálního hospodářství je nyní těžba hnědého uhlí a navazující výroba elektrické energie, projekt lithium parku tak naváže na hornickou a energetickou tradici v regionu a promění ho v centrum moderní energetiky, vědy a výzkumu.

Projekt získávání a zpracování lithia v Ústeckém kraji představuje jednu ze zásadních aktivit směřujících ke zvýšení ekonomické atraktivity regionu. Lithium je strategickou surovinou pro Ústecký kraj i Českou republiku, pomůže zajistit energetickou bezpečnost, uhájit pozici ČR v dodavatelských řetězcích i zachovat pracovní místa. Nejdůležitější součástí regionálního hospodářství je nyní těžba hnědého uhlí a navazující výroba elektrické energie, projekt lithium parku tak naváže na hornickou a energetickou tradici v regionu a promění ho v centrum moderní energetiky, vědy a výzkumu.

Hospodářský dopad projektu se pozitivně odrazí například ve snížení počtu nezaměstnaných v regionu či regionálním HDP, to je na obyvatele nyní druhé nejnižší v ČR v mezikrajském porovnání. Realizace lithium parku, který sestává ze vstupního portálu do hlubinného dolu na Cínovci a moderního zpracovatelského závodu v současné průmyslové zóně u Újezdečku, zajistí příliv nových investic a zvýšení životní úrovně místních obyvatel. Prioritu projektu zdůrazňuje i letošní návštěva premiéra Petra Fialy v Dubí.

Evropský průmysl, energetika i doprava procházejí zásadní transformací. Uhlí a další emisní zdroje postupně končí a my i celá Evropská unie přecházíme na čisté zdroje energie. Je potřeba myslet na zajištění klíčových surovin pro český průmysl v dalších letech, abychom si uhájili naši pozici v dodavatelských řetězcích a zachovali pracovní místa,“ řekl premiér Petr Fiala při své návštěvě v Dubí.

Finálním produktem, který se bude z lithia vyrábět, budou baterie, tedy důležitý článek v řetězci aktivit směřujících k takzvané nízkouhlíkové ekonomice. „Jsme na prahu lithiové revoluce, protože využití lithia významně poroste a Evropa bude produkci kritických surovin na vlastním území intenzivně podporovat. Válka na Ukrajině a energetická krize nám opět připomněla, jak je důležité, abychom dále posílili naši surovinovou a energetickou soběstačnost a naše vláda je připravena udělat veškeré nutné kroky, abychom toho dosáhli, včetně podpory produkce lithia,“ dodal Fiala. Premiér během své návštěvy diskutoval také se starosty místních obcí, včetně starosty Dubí Jiřího Kašpara.

Příprava výstavby lithium parku na Cínovci a v jeho okolí pokračuje dál kupředu. Podrobný schvalovací proces zaručuje, že bude splňovat všechny požadavky české a evropské legislativy, projekt proto musí splňovat přísné ekologické a hygienické podmínky a být ohleduplný k životnímu prostředí.

Společnost Geomet, která je dceřinou společností ČEZ, nyní úzce spolupracuje s okolními obcemi, které budou projektem dotčené, a je tak třeba s nimi projednat veškeré technické detaily řešení. Přímo v Dubí se společnost Geomet podílí na probíhající výstavě Příběh Cínovce a je také partnerem Dubských slavností, které se uskuteční koncem srpna.

„Jsme připraveni projekt výroby lithia podpořit, za předpokladu, že bude mít co největší přínosy pro město, přinese k nám investice a další rozvoj a nebude mít negativní dopad na život obyvatel ve městě a životní prostředí,“ řekl starosta Dubí Jiří Kašpar.

Lithium je strategickou surovinou, kterou Česko potřebuje k naplnění ambiciózních cílů v oblastech surovinové a energetické bezpečnosti, rozvoje automobilového průmyslu i již probíhající transformace uhelných regionů v centra moderní energetiky. Realizace projektu získávání a zpracování lithia přiláká do regionu i celé republiky investory z oblasti automobilového průmyslu a moderní energetiky, ale i vědy a výzkumu.

Se starosty a zastupiteli okolních obcí zástupci společnosti Geomet jednají na pravidelných setkáních. Podpora obcí a informovanost je pro úspěch projektu klíčová. Setkání s obcemi budou pokračovat a budou intenzivnější s blížící se realizací projektu.