Skip to Content

Poslanci a senátoři navštívili elektrárny Ledvice a Prunéřov. Zajímali se o lithium a stavbu gigafactory

19/09/2023
Poslanci a senátoři navštívili elektrárny Ledvice a Prunéřov. Zajímali se o lithium a stavbu gigafactory

Uhelný průmysl v České republice končí a současné uhelné regiony, včetně Ústeckého kraje, čeká rozsáhlá transformace. Pro tyto regiony tak je potřeba zajistit nové zdroje energie i pracovní příležitosti, které nahradí místa zaniklá v uhelných dolech a elektrárnách. Aktivity Skupiny ČEZ nyní vytvářejí přes 7 % HDP Ústeckého kraje, firma tu zaměstnává přes 6 200 lidí. Jedním z nejdůležitějších projektů transformace v kraji je těžba a zpracování lithia a plánovaná výstavba továrny na výrobu baterií do elektromobilů, takzvané gigafactory, která by mohla vzniknout v areálu bývalé elektrárny Prunéřov I. O nejnovějším vývoji těchto projektů dnes přímo v Prunéřově jednali poslanci a senátoři z Podvýborů pro regiony v transformaci Poslanecké Sněmovny a Senátu.

„Uhlí v dohledné době skončí, odklon od něj je nevyhnutelný. Skončí uhelné doly i elektrárny, v té souvislosti zaniknou tisíce pracovních míst. Pracujeme na transformaci Ústeckého kraje tak, aby tato proměna proběhla bez problémů. Musíme tak podporovat projekty, které vytvoří dostatek nových kvalitních pracovních míst, jako například výroba lithia v kombinaci s místní gigafactory. Těmto projektům velmi fandím. Přála bych si, aby obyvatelé v této lokalitě pochopili příležitost, která s sebou může přinést vznik nových pracovních míst i příchod nových chytrých hlav. To vše když se spojí, tak na tom Ústecký kraj může jenom profitovat. Velký důraz bych kladla na to, aby lidé byli o projektech informováni a věděli co je čeká. Když celý proces pochopí, nemusí vznikat žádný odpor,“ říká Ivana Váňová, předsedkyně senátního Podvýboru pro regiony v transformaci.

„Do Ústeckého kraje jsme přijeli zhodnotit připravenost strategických projektů, které připravují různí investoři. Osobně vnímám propojení projektů těžby lithia a výroby baterií jako příležitost pro Ústecký kraj, pokud nastane společně. Vítám snahy společnosti ČEZ vybudovat zde v kraji gigafactory, ale také vnímám problémy, které sebou může projekt přinést. Projekty budou vyžadovat nábor velkého počtu kvalifikovaných zaměstnanců a myslím si, že by předmětem takových projektů ze strany investorů měla být i otázka řešení bytové výstavby,“ říká Petr Liška, předseda poslaneckého Podvýboru pro regiony v transformaci.

Lithium bylo zařazeno na seznam kritických a strategických evropských surovin Evropské unie. Dle nedávno schváleného Aktu o kritických surovinách (CRMA) jsou tyto suroviny jedním z klíčových předpokladů energetické reformy v EU. Na Cínovci se nacházejí odhadem 3 % světových zásob lithia a jde o sedmé největší ložisko na světě a vůbec největší v Evropě. Zpracování lithia přiláká do Ústeckého i celé republiky investory z oblasti automobilového průmyslu a moderní energetiky, ale i vědy a výzkumu. Cílem ČEZ je tak okolo lithiového průmyslu vybudovat ve spolupráci s krajskými a státními institucemi také moderní regionální systém školství, který pracovníky na tento moderní průmysl připraví.

Záměrem ČEZ je, aby se zpracované lithium z Cínovce v budoucnu primárně uplatnilo přímo v gigafactory v Ústeckém kraji. Kontinuálně tak probíhají jednání s potenciálními investory.

Práce na demolici elektrárny Prunéřov 1 pokračují podle plánu. Chtěli bychom, aby gigafactory vznikla právě u nás. Vedle toho připravujeme další projekty, které naši elektrárnu posunou směrem k čistší výrobě. Chceme například na našich pozemcích a na pozemcích sousední elektrárny Tušimice vybudovat velké fotovoltaické elektrárny,“ říká ředitel elektrárny Prunéřov Jiří Hampl.

Samotný projekt lithiového parku na Cínovci teď čeká řada důležitých povolovacích procesů. Jde například o aktualizaci zásad územního rozvoje kraje a v příštím roce pak posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

ČEZ již nyní nahrazuje uhlí obnovitelnými zdroji. V první vlně výzev z Modernizačního fondu bude v Ústeckém kraji stavět téměř 100 MW projektů v obnovitelných zdrojích. Další desítky megawatt budeme stavět ve druhé vlně výzev z Modernizačního fondu. Obnovitelné zdroje budou vznikat zejména na pozemcích bývalých uhelných elektráren a na výsypkách dolů. Elektrárna Tušimice je jednou ze tří prioritních lokalit, kde chce ČEZ budovat malé modulární jaderné reaktory.