Skip to Content

Bývalá formanská cesta na Cínovec a dále do Drážďan má první Oranžový přechod

07/11/2023
Bývalá formanská cesta na Cínovec a dále do Drážďan má první Oranžový přechod

Hojně využívaný přechod pro chodce na silnici I/8 v Dubí je nově nasvícen. Město na realizaci osvětlení získalo 120 tisíc korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžový přechod. Bývalá formanská cesta na Cínovec a dále do Drážďan, po níž se povozy přepravovalo do Saska obilí, je i dnes hodně frekventovaná. Stále slouží jako spojnice se saskou stranou, byť již ne pro nákladní dopravu. Opačným směrem pak vede přes sousední Teplice na Prahu (D8) či se z ní odbočuje na Most, Chomutov a Karlovy Vary (I/13).

„Přechod se navíc nachází pod nákupním střediskem Penny Market, takže je opravdu hojně využíván, ať již jdou lidé za nákupem nebo za jiným účelem do dalších částí města. Sice je zde veřejné osvětlení, ale v místě přechodu bylo nedostačující. Abychom zajistili větší bezpečnost přecházejících a zamezili případným dopravním nehodám, kdy řidiči chodce nevidí a svým vozem ho tak mohou srazit, rozhodli jsme se přechod samostatně nasvítit. Proto jsem zažádali o grant Oranžový přechod u Nadace ČEZ a jsme rádi, že jsme uspěli,“ říká Jiří Kašpar, starosta Dubí.

Čím lépe je chodec vidět, tím menší je riziko nehody. Správné a dostatečné osvětlení přechodů pro chodce pomáhá výrazně zvyšovat bezpečnost zejména pro děti a seniory. Obce a města mohou od Nadace ČEZ prostřednictvím grantu Oranžový přechod získat až 120 000 korun. Grant se vyhlašuje vždy na začátku kalendářního roku, přičemž žádost lze většinou podat do konce dubna. Během let 2013 – 2022 podpořila nadace jen na severu Čech realizaci 42 projektů za bezmála 5 300 000 korun. Slovo projekt je přitom na místě, neboť  někde dokázali, například v Postoloprtech, Krupce, Kadani a Teplicích nasvítit v rámci jednoho grantu i více přechodů najednou. Letos již k nim přibyly další, například právě v Dubí či Bílině. Další, již třetí v pořadí, bude slavnostně zprovozněn 9. listopadu u jedné ze základních škol v Rumburku. 

„Obce v drtivé většině případů chtějí bezpečnější přechody zejména v blízkosti škol a školek, protože malé děti patří k nejohroženějším skupinám chodců. Oranžové přechody ale rovněž vznikají na frekventovaných komunikací v blízkosti nákupních center, což je třeba právě příklad Dubí. Ale také u autobusových a vlakových nádraží, kde zvyšují bezpečnost lidí spěchajících ještě za tmy do práce nebo z práce, případně u nemocnic, kde chrání zejména seniory a osoby se sníženou mobilitou. O grant je i po letech stále velký zájem,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.